07.07.2016

7.07.2016 KAT-271-3/2016 przetarg nieorganiczony na rozbudowę klastra do wielkoskalowych obliczeń równoległych dla IKiFP PAN w Krakowie

UWAGA! MODYFIKACJA SIWZ I ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT