02.12.2020

Oferta stypendium w projekcie badawczym Beethoven Life

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie (IKiFP PAN), grupa badawcza „Biokataliza teoretyczna i eksperymentalna” poszukuje doktorant/ka-stypendypysta/ka do pracy w projekcie Beethoven Life