24.11.2020

Konkurs na stanowisko asystenta w grupie Badania nad Dziedzictwem Kultury

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie Badania nad Dziedzictwem Kultury do realizacji projektów NAWA-Craquelure oraz IPERION-HS.

Do Konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie o Polskiej Akademii Nauk z dnia 30 kwietnia 2010 roku (Dz. U. 2018 poz. 1475 z póż. zm.), art. 89. Ust 5.

Asystent, nadzorowany przez kierownika grupy, będzie pracował nad rozwojem internetowego serwisu do ilościowej analizy ryzyka obiektów zabytkowych. Rozwijane oprogramowanie jest narzędziem wspomagającym podejmowanie decyzji związanych między innymi z warunkami ekspozycji oraz przechowywania zbiorów. Jest ono skierowane do konserwatorów, opiekunów zbiorów muzealnych oraz osób zarządzających kolekcjami.  Serwis zaprojektowany jako zintegrowana platforma bazująca na architekturze klient-serwer będzie umożliwiał ilościową ocenę ryzyka utraty wartości zbiorów dla różnego rodzaju czynników zagrożenia takich jak np. niewłaściwe parametry środowiskowe (temperatura, wilgotność względna, natężenie światła itp.), pożary lub prędkość osiadania cząstek na powierzchniach architektonicznych.

 

Asystent będzie głównie odpowiedzialny za:

  • rozwój i modyfikację istniejącego modułu HERIe (herie.mnk.pl) do obliczania ryzyka spowodowanego niewłaściwą temperaturą i wilgotnością względną,
  • dostosowywanie i poprawę funkconalności modułu HERIe,
  • opracowanie i rozwój innych modułów – do oceny ryzyka związanego z procesami fizycznymi.