08.06.2020

Ogłoszenie o stanowisku doktorant w grupie Nanostruktury Powierzchniowe

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk poszukuje osoby zainteresowanej badaniami nad ultracienkimi warstwami magnetycznymi. Instytut poszukuje pracownika na stanowisko doktorant na okres około 18 miesięcy.