11.09.2017

Oferta pracy w projekcie badawczym NCN Opus - doktorant

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie (IKiFP PAN), grupa badawcza „Nanostruktury materii miękkiej”. DOKTORANT – STYPENDYSTA (dwa stanowiska)