Na skróty

Przypomnienie hasła

07.11.2018

Konkurs na stanowisko adiunkta w zespole Koloidy

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w zespole „KOLOIDY”.

Badania realizowane w ramach grupy KOLOIDY, będą dotyczyć określenia mechanizmów adsorpcji białek na powierzchniach ciało stałe/roztwór elektrolitu, szczególnie na powierzchni sensorów; wyznaczania stabilności monowarstw i ich  oddziaływań z ligandami białkowymi; określenia energii wiązania.

 

Wraz z wymaganą w konkursie dokumentacją kandydat(ka) jest zobowiązany dostarczyć: