27.11.2020

Semiarium doktoranckie MSD

Referat "Stabilność ciekłych filmów emulsyjnych w warunkach dynamicznych"

wygłosi doktorantka MSD mgr inż. Dorota Gaweł (promotor - dr hab. Jan Zawała, prof.IKiFP PAN). Spotkanie będzie prowadzone przy użyciu aplikacji Skype dnia 2.12.2020 (środa) o godz. 11:00, nazwa grupy "Seminarium doktoranckie MSD". Osoby chętne do udziału w tym seminarium są proszone o kontakt na adres mailowy anna.micek.ilnicka@ikifp.edu.pl.