22.05.2019

Konkurs na stanowisko adiunkta w zespole „KOLOIDY”

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta z zespole „KOLOIDY”

Kandydat będzie uczestniczył w badaniach prowadzonych dotyczących następujących zagadnień:

  • kompletnej charakterystyki fizykochemicznej suspensji nanocząstek obejmującej ich morfologię, skład chemiczny, parametry elektrokinetyczne oraz stabilność w warunkach dynamicznych,
  • pomiarach kinetyki osadzania nanocząstek metali szlachetnych na powierzchniach ciało stałe/roztwór elektrolitu, szczególnie na powierzchni sensorów; wyznaczenia gęstości pokrycia, struktury, stabilności i właściwości elektrokinetycznych, monowarstw, określenie wpływu topologii powierzchni (szorstkości).
  • określaniu mechanizmów tworzenia monowarstw i multiwarstw nanocząstek na powierzchniach ciało stałe/ roztwór elektrolitu oraz ich oddziaływań z ligandami białkowymi,
  • pracach aplikacyjnych związanych z komercjalizacją wyników badań nad syntezą i charakterystyką suspensji nanocząstek metali szlachetnych oraz ich zastosowaniem w analityce i katalizie.