23.05.2019

Konkurs na stanowisko asystenta w grupie Badania nad Dziedzictwem Kultury

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie Badania nad Dziedzictwem Kultury

Asystent, nadzorowany przez kierownika grupy, będzie pracował nad stworzeniem całościowego modelu mechanicznego oryginalnych warstw malarskich, co będzie niezwykłym innowacyjnym zadaniem w skali globalnej. Warstwy malarskie są złożonymi strukturami zbudowanymi z higroskopijnych materiałów, które na przestrzeni wieków uległy postarzeniu, spękaniu i rozwarstwieniu. Rozwinięta sieć spękań – krakelury (CP) – charakterystyczna dla poszczególnych materiałów i struktury dzieł sztuki, jest wynikiem oddziaływania elementów składowych obiektu, i technologii wykonania, ale mechanizm powstawania różnych topologii krakelur pozostaje niewyjaśniony, jak również ich wpływ na wrażliwość obiektów na wahania wilgotności względnej.

Asystent będzie odpowiedzialny za:

  • stworzenie bazy danych własności historycznych materiałów artystycznych, obejmującej wytrzymałość na pękanie i energię pękania dla materiałów używanych w obrazach;
  • opracowanie całościowego mechanicznego modelu 3D warstwy malarskiej, w szczególności pozwalającego na wyjaśnienie mechanizmu i procesu tworzenia CP w oparciu o modelowanie w programie COMSOL Multiphysics dla analizy pola naprężeń/odkształceń;
  • określenie wytrzymałości historycznych warstw malarskich z rozwiniętymi CP na wahania wilgotności względnej – także warstw poddanych procesowi konserwacji;
  • składanie wniosków o nowe projekty badawcze.