07.08.2017

Oferta pracy w projekcie badawczym NCN OPUS - doktorant, stypendysta

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie (IKiFP PAN), grupa badawcza „Adsorpcja”. doktorant –stypendysta ( 2 stanowiska )