28.07.2017

NOWE KIERUNKI STUDIÓW DOKTORANCKICH !

Zapraszamy na studia doktoranckie

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN uruchamia dwa nowe interdyscyplinarne kierunki studiów doktoranckich

InterDokMed: "Interdyscyplinarność dla medycyny innowacyjnej": http://www.ik-pan.krakow.pl/Warunki-i-tryb-rekrutacji.908+M5568e30197d.0.html

FCB: „Fizyczne, Chemiczne i Biofizyczne Podstawy Nowoczesnych Technologii i Inżynierii Materiałowej”: http://www.ik-pan.krakow.pl/FCB-Srodowiskowe-Studia-Doktoranckie.915+M5d9e67af1ee.0.html

Szczegółowe informacje na temat studiów, rekrutacji i stypendiów można znaleźć na podanych stronach internetowych.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji.