02.09.2019

Obrona pracy doktorskiej mgr inż. Julii Maciejewskiej-Prończuk

W dniu 16 września 2019 (poniedziałek) o godz. 12:00 w IKiFP PAN odbędzie się

publiczna obrona pracy doktorskiej mgr inż. Julii Maciejewskiej-Prończuk zatytułowanej "Mechanizm tworzenia warstw nanocząstek metali szlachetnych na powierzchniach międzyfazowych ciało stałe - elektrolit" [streszczenie]

promotor:

prof. dr hab. inż. Zbigniew Adamczyk

recenzenci:

dr hab. inż. Mariusz Pietrzak,Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska [recenzja]

dr hab. Ireneusz Piwoński, prof. UŁ, Wydział Chemii, Uniwersytet Łódzki [receznja]