07.06.2017

Akredytacja Międzynarodowych Studiów Doktoranckich

Międzynarodowe Studia Doktoranckie przy Instytucie Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. J. Habera Polskiej Akademii Nauk uzyskały akredytację European Chemistry Thematic Network (ECTN) „Chemistry Doctorate Eurolabel” ważną do września 2020 roku.