05.11.2019

Konkurs na stanowisko adiunkta (post-doc) w grupie Nanostruktury Materii Miękkiej

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko ADIUNKTA (POST-DOC) w grupie NANOSTRUKTURY MATERII MIĘKKIEJ.

Do Konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie o Polskiej Akademii Nauk z dnia 30 kwietnia 2010 roku (Dz. U. 2018 poz. 1475 z póż. zm.), art. 89. Ust 4.

Kandydat będzie uczestniczył w badaniach prowadzonych w grupie NANOSTRUKTURY MATERII MIĘKKIEJ w ramach projektu NCN OPUS 2017/25/B/ST4/02450 dotyczących adsorpcji surfaktantów i amfifilowych polielektrolitów, ich agregacji oraz tworzenia złożonych nanostruktur do zastosowań w nośnikach substancji aktywnych.   

W szczególności do obowiązków adiunkta należeć będzie:

  • Prowadzenie badań naukowych w zakresie adsorpcji surfaktantów i amfifilowych polielektrolitów m.in. metodą QCM-D
  • Badania agregacji amfifilowych polielektrolitów i charakterystyka fizykochemiczna agregatów (średnica, potencjał zeta).
  • Badania stabilności amfifilowych polielektrolitów za pomocą spektroskopii IR