07.01.2021

Seminarium doktoranckie MSD w dniu 13.01.2021

Zapraszamy na referat "Synteza i charakterystyka fizykochemiczna katalizatorów wanadowych na osnowie zeolitów. Mechanizm reakcji utleniającego odwodornienia lekkich alkanów" , który wygłosi doktorantka MSD mgr Małgorzata Smoliło-Utrata (promotor - dr hab. Dorota Rutkowska-Żbik).

Spotkanie będzie prowadzone przy użyciu aplikacji Skype dnia 13.01.2021 (środa) o godz. 10:00, nazwa grupy "Seminarium doktoranckie MSD". Osoby chętne do udziału w tym seminarium są proszone o kontakt na adres mailowy anna.micek-ilnicka@ikifp.edu.pl.