28.05.2019

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie Badania nad Dziedzictwem Kultury

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta adiunkta na okres 33 miesięcy w grupie Badania nad Dziedzictwem Kultury.

Adiunkt, nadzorowany przez kierownika grupy, będzie pracował nad stworzeniem całościowego modelu mechanicznego oryginalnych warstw malarskich w obrazach na płótnie, co będzie niezwykłym innowacyjnym zadaniem w skali globalnej. Warstwy malarskie są złożonymi strukturami zbudowanymi z higroskopijnych materiałów, które na przestrzeni wieków uległy postarzeniu, spękaniu i rozwarstwieniu. Rozwinięta sieć spękań – krakelury (CP) – charakterystyczna dla poszczególnych materiałów i struktury dzieł sztuki, jest wynikiem oddziaływania elementów składowych obiektu, i technologii wykonania, natomiast mechanizm powstawania różnych topologii krakelur pozostaje nieznany, jak również ich wpływ na wrażliwość obiektów na wahania klimatu.

 

Adiunkt będzie odpowiedzialny za:

•         stworzenie bazy danych własności historycznych materiałów artystycznych, obejmującej wytrzymałość na pękanie i energię pękania dla materiałów używanych w obrazach;

•         opracowanie całościowego mechanicznego modelu 3D warstwy malarskiej, zwłaszcza w obrazach na płótnie, pozwalającego na wyjaśnienie mechanizmu i procesu tworzenia CP w oparciu o modelowanie w programie COMSOL Multiphysics dla analizy pola naprężeń/odkształceń;

•         określenie odporności historycznych warstw malarskich z rozwiniętymi CP na wahania wilgotności względnej – także warstw poddanych procesowi konserwacji;

•         składanie wniosków o nowe projekty badawcze.