18.04.2019

Konkurs na stanowisko adiunkta II w zespole Kataliza Heterogeniczna: Teoria i Eksperyment

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w zespole „KATALIZA HETEROGENICZNA: TEORIA I EKSPERYMENT” IKiFP PAN

Badania realizowane w ramach grupy „KATALIZA HETEROGENICZNA: TEORIA I EKSPERYMENT” dotyczą reakcji katalitycznych w układach heterogenicznych, w szczególności zachodzących na katalizatorach tlenkowych.

Od Kandydata/ki oczekuje się dobrego przygotowania do prowadzenia badań obejmujących syntezę katalizatorów tlenkowych, ich charakterystykę fizykochemiczną (min. XRD, BET, TPR, TPD, IR i in.) i badania reakcji katalitycznych, preferencyjnie przy użyciu reaktorów przepływowych.

 

Zatrudnienie odbędzie się zgodnie z przepisami na okres 24 miesiące z możliwością przedłużenia. Wynagrodzenie wyniesie 4700 -5200 zł miesięcznie w zależności od doświadczenia.