10.05.2019

Konkurs na stanowisko adiunkta w zespole „KOLOIDY”

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w zespole „KOLOIDY” IKiFP PAN.

Badania realizowane w ramach grupy KOLOIDY, dotyczące następujących zagadnień:

określenie mechanizmów adsorpcji białek na powierzchniach ciało stałe/roztwór elektrolitu, szczególnie na powierzchni sensorów; wyznaczenie gęstości pokrycia, struktury, stabilności i właściwości elektrokinetycznych, monowarstw, ich oddziaływań z mikrocząstkami oraz ligandami białkowymi; określenie energii wiązania.

Od Kandydata/ki oczekuje się: dobrego przygotowania do prowadzenia samodzielnych badań naukowych w dziedzinie fizykochemii układów białkowych, szczególnie metody AFM oraz metod elektrokinetycznych; umiejętności twórczej interpretacji wyników; rozwijania nowych metodyk badawczych; patentowania i wdrażania wyników badań w praktyce.