13.03.2019

KAT-271-1/2019 przetarg nieograniczony na dostawę urządzenia do pomiarów właściwości reologicznych powierzchni (elastyczności i lepkości powierzchniowej – surface dilational elasticity and viscosity) metodą wiszącej kropli (pendant drop) oraz uwięzionego p