06.07.2020

Sukces doktorantek IKiFP PAN w Programie im. Iwanowskiej

Dwie doktorantki z naszego Instytutu otrzymały stypendia wyjazdowe Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej w ramach programu im. Iwanowskiej: Katarzyna Haraźna - doktorantka prof. dr hab. Małgorzaty Witko. Paulina Komorek - doktorantka dr hab. inż Barbary Jachimskiej.

Katarzyna Haraźna odbędzie sześciomiesięczne stypendium  na The University of Sheffield w Wielkiej Brytanii. W ramach stypendium pani Katarzyna będzie prowadzić badania in vitro związane z określeniem wpływu wytwarzanych porowatych, funkcjonalizowanych lekami, polimerowych rusztowań na zachowanie się linii komórkowych: keratynocytów, mioblastów oraz neuronów.

 

Paulina Komorek swoje trzymiesięczne stypendium będzie realizować w Yale School of Medicine w Stanach Zjednoczonych. Badania będą dotyczyć zmian w strukturze białek i będą prowadzone z zastosowaniem technik spektroskopowych oraz modelowania komputerowego.