13.06.2017

Seminarium doktoranckie w dniu 14 czerwca 2017 (środa) o godz. 10.30

Tytuł prezentacji:
Charakterystyka funkcjonalnych warstw wołowej β-laktoglobuliny z zastosowaniem mikrowagi kwarcowej z monitorowaną dyssypacją energii - mgr Sylwia Świątek (doktorantka dr hab. inż. B. Jachimskiej)