10.06.2019

Obrona pracy doktorskiej mgr Barbary Bożek

W dniu 14 czerwca 2019 (piątek) o godz. 10:30 w IKiFP PAN

odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Barbary Bożek zatytułowanej:

"Nowe polioksozwiązki molibdenu(VI) jako katalizatory w reakcjach utleniania” [streszczenie].

promotor:     prof. dr hab. Wiesław Łasocha
recenzenci: prof. dr hab. Piotr Kuśtrowski [recenzja 1]
                  Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński
                  dr hab. Małgorzata Karolus [recenzja 2]
                  Zakład Materiałów Amorficznych i Nanokrystalicznych, Uniwersytet Śląski