18.10.2020

Wykład inaugurujący początek roku akademickiego

Zapraszamy na wirtualną inaugurację roku akademickiego w IKiFP PAN, która odbędzie się w dniu 22 października o godzinie 12.00.

Wykład inauguracyjny odbywać się będzie wyłącznie on-line przy użyciu aplikacji Zoom. W spotkaniu będzie można uczestniczyć poprzez link, który otrzymacie Państwo mailowo.

Referat p.t. "O ruchu w zatłoczonym wnętrzu komórki" wygłosi prof. dr hab. Robert Hołyst z Instytutu Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

Streszczenie

Wszyscy znamy zasady ruchu w mechanice klasycznej. Ciało pod działaniem stałej siły przyspiesza w próżni. Przy braku siły ciało porusza się ze stałą prędkością. A jak wygląda ruch, który zachodzi w obecności wielu ciał np. w cieczy? Wtedy przy stałej sile dzielącej na ciało ruch odbywa się ze stalą prędkością, a przy braku siły ciało porusza się po trajektorii, która jest fraktalem. Miernikiem ruchliwości ciała w cieczy staje się współczynnik dyfuzji D o wymiarze [m^2/s]. Ten współczynnik jest według Alberta Einsteina dany wzorem D=kT/(6pi eta R), gdzie eta jest lepkością cieczy a R promieniem kuli, k to stalą Boltzmanna a T temperatura cieczy.  Wzór Einsteina jest słuszny tylko wtedy gdy R jest dużo większe niż cząsteczki cieczy i kompletnie załamuje się dla nanoskopowych próbników w cieczach złożonych takich jak roztwory polimerów, mydła, czy wnętrze żywej komórki.  Opowiem o ruchu nanoskopowych próbników w żywych komórkach i w płynach złożonych,  i pokażę co wynika z uogólnienia wzoru Einsteina na takie ciecze.