29.05.2019

Ogłoszenie o stanowisku badawczo-technicznym w grupie Badania nad Dziedzictwem Kultury

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk poszukuje osoby zainteresowanej badaniami nad dziedzictwem kultury. Instytut poszukuje pracownika na stanowisko badawczo-techniczne na okres 36 miesięcy.

Pracownik, nadzorowany przez kierownika grupy oraz kierownika projektu SymBol, będzie zaangażowany między innymi w stworzenie całościowego modelu mechanicznego dużych obiektów drewnianych oraz analizę prędkości uwalniania energii sprężystej dla pęknięć w strukturze drewna. Dodatkowo, zatrudniona osoba będzie uczestniczyła w pomiarach laboratoryjnych, które mają na celu wyznaczenie szerokiej gammy parametrów mechanicznych materiałów historycznych w oparciu o uniwersalną maszynę testującą i dynamiczny analizator mechaniczny.

Pracownik będzie odpowiedzialny za:

•         stworzenie bazy danych własności historycznych materiałów artystycznych, obejmującej wytrzymałość na pękanie i energię pękania dla materiałów używanych w dziełach stuki;

•         opracowanie całościowego mechanicznego modelu 2D obiektu drewnianego o symetrii cylindrycznej w oparciu o modelowanie w programie COMSOL Multiphysics dla analizy pola naprężeń/odkształceń.