02.10.2020

Konkurs na stanowisko asystenta w grupie Badania nad Dziedzictwem Kultury

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie Badania nad Dziedzictwem Kultury do realizacji projektu NAWA-Craquelure.

Do Konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie o Polskiej Akademii Nauk z dnia 30 kwietnia 2010 roku (Dz. U. 2018 poz. 1475 z póż. zm.), art. 89. Ust 5.

Asystent, nadzorowany przez kierownika grupy, będzie pracował nad stworzeniem całościowego modelu mechanicznego oryginalnych warstw malarskich w obrazach na płótnie, co będzie niezwykłym innowacyjnym zadaniem w skali globalnej. Warstwy malarskie są złożonymi strukturami zbudowanymi z higroskopijnych materiałów, które na przestrzeni wieków uległy postarzeniu, spękaniu i rozwarstwieniu. Analiza sieci spękań w rzeczywistych obiektach – krakelury – które jest charakterystyczna dla poszczególnych materiałów i struktury dzieł sztuki, będzie drugim kierunkiem badawczym rozwijanym przez asystenta.

Asystent będzie odpowiedzialny za:

  • stworzenie bazy danych własności historycznych materiałów artystycznych, obejmującej wytrzymałość na pękanie i energię pękania dla materiałów używanych w obrazach;
  • opracowanie całościowego mechanicznego modelu 3D warstwy malarskiej, w szczególności pozwalającego na wyjaśnienie mechanizmu tworzenia CP;
  • określenie wytrzymałości historycznych warstw malarskich z rozwiniętymi CP na wahania wilgotności względnej – także warstw poddanych procesowi konserwacji przy użyciu opracowanego modelu;
  • składanie wniosków o nowe projekty badawcze.