15.10.2018

KAT-271-4/2018 wynik przetargu nieograniczonego na dostawę energii elektrycznej dla IKiFP PAN w Krakowie