Na skróty

Przypomnienie hasła

28.01.2019

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie „Procesy katalityczne dla czystej energii"

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie „Procesy katalityczne dla czystej energii"

Badania naukowe, w których Kandydat/ka będzie uczestniczyć, dotyczą syntezy i charakterystyki właściwości fizykochemicznych porowatych materiałów węglowych domieszkowanych azotem o różnej morfologii ziaren stanowiących osnowę elektrokatalizatorów, badanych w elektrochemicznej reakcji redukcji tlenu przebiegającej w niskotemperaturowych ogniwach paliwowych. Badania te będą obejmować również opracowanie, w oparciu o zsyntezowanie materiały węglowe, membran kompozytowych o zastosowaniu biomedycznym