13.12.2018

Program PROM międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej

W ramach realizacji projektu „PROM – Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej” (nr umowy: PPI/PRO/2018/1/00006/U/001) Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN w Krakowie ogłasza 2 konkursy: 

1. Konkurs o stypendia na sfinansowanie kosztów uczestnictwa w krótkich formach kształcenia za granicą (konferencja naukowa, szkoła naukowa, warsztaty naukowe) doktorantom IKiFP PAN,

 

2. Konkurs o stypendia na sfinansowanie kosztów krótkoterminowych staży 
w zagranicznych jednostkach badawczych doktorantom IKiFP PAN.

 

Wnioski można składać do dnia 8 stycznia 2019 w sekretariacie IKiFP PAN.

 

Załączniki:

Załącznik 1. Wniosek o stypendium konferencyjne PROM

Załącznik 1. Wniosek o stypendium na staż PROM

wzór umowyZałącznik 2. Wzór umowy Beneficjenta z Uczestnikiem Projektu wraz z załącznikami

Załącznik 3. Minimalny zakres danych osobowych

Załącznik 4. Regulamin programu PROM

Obowiązek informacyjny - kandydaci PROM

Regulamin konkursu o stypendia na sfinansowanie kosztów uczestnictwa w krótkich formach kształcenia za granicą (konferencja naukowa, szkoła naukowa, warsztaty naukowe) doktorantom IKiFP PAN

Regulamin konkursu o stypendia na sfinansowanie kosztów krótkoterminowych staży w zagranicznych jednostkach badawczych doktorantom IKiFP PAN