23.08.2017

Oferta pracy w projekcie badawczym - magistrant, stypendysta

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk Tytuł projektu: Rozwinięcie metodologii syntezy i stabilizacji nanocząstek metali w celu otrzymywania materiałów przewodzących Projekt jest realizowany w ramach programu Homing Fundacji na rzecz Nauki Polskiej