06.06.2019

Z-ca Dyrektora ds. Naukowych IKiFP PAN - Maciej Szaleniec odbiera nominację profesorską

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda 27 maja 2019 wręczył akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki.

Nominację profesorską otrzymał również Zastępca Dyrektora ds. Naukowych Instytutu - Maciej Szaleniec.

fot. Jakub Szymczuk (KP RP)

 

Więcej informacji:
https://www.prezydent.pl/aktualnosci/nominacje/art,121,prezydent-nominacje-profesorskie.html