21.01.2020

Seminarium doktoranckie w dniu 22 stycznia 2020 r. (środa) o godz.10.30

Seminarium doktoranckie w dniu 22 stycznia 2020. (środa) o godz. 10.30 tytuł prezentacji: 1) "Badania mechanizmu reakcji ODH lekkich alkanów katalizowanej przez nośniki zeolitowe zawierające wanad"; 2) Raport ze stażu w ramach programu ERASMUS+, mgr inż. Małgorzata Smoliło (doktorantka dr hab. Dorota Rutkowska-Żbik prof. IKiFP PAN).