03.12.2018

KAT-271-5/2018 wynik przetargu nieograniczonego na dostawę i instalację fabrycznie nowego analizatora CHNSO dla IKiFP PAN w Krakowie