14.09.2017

Konkurs na stanowisko asystent

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko asystent w grupie Nanostruktury Materii Miękkiej