20.09.2019

Rozstrzygnięcie V edycji konkursu im. Jerzego Habera na najlepsze prace magisterskie

Komisja Konkursowa powołana do oceny zgłoszeń prac magisterskich nadesłanych na piątą edycję konkursu o nagrodę im. Jerzego Habera, przyznała trzy nagrody:

I Nagroda: mgr inż. Elżbieta Wątor, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
II Nagroda: mgr inż. Julia Mazurków, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej
III Nagroda: mgr Mateusz Wróbel, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego

Uroczyste wręczenie dyplomów nastąpi w dniu 26 września 2019 (czwartek) o godz. 11:00 podczas obrad Rady Naukowej Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN.