23.01.2019

Program PROM międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej

W ramach realizacji projektu „PROM – Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej”

(nr umowy: PPI/PRO/2018/1/00006/U/001) ogłaszamy 2 konkursy:

1. Konkurs o stypendia na sfinansowanie kosztów uczestnictwa w krótkich formach kształcenia za granicą (konferencja naukowa, szkoła naukowa, warsztaty naukowe, kursy naukowe, szkolenia naukowe) doktorantom IKiFP PAN (2 edycja),

2. Konkurs o stypendia na sfinansowanie kosztów krótkoterminowych staży w zagranicznych jednostkach badawczych doktorantom IKiFP PAN (2 edycja).

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi regulaminami konkursów
i załącznikami na stronie

http://www.ik-pan.krakow.pl/Stypendia-PROM.975+M59f31513a10.0.html

Serdecznie zapraszamy do składania wniosków do dnia  6 lutego 2019 r. w sekretariacie IKiFP PAN.

 

Z wyrazami szacunku

Prof. dr hab. Tomasz Borowski

Kierownik Projektu

Program PROM jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. „Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej”, nr umowy: PPI/PRO/2018/1/00006/U/001