17.10.2017

Oferta pracy w projekcie badawczym NCN Opus - DOKTORANT

: Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie (IKiFP PAN), grupa badawcza „Kataliza w ochronie przyrody”.