25.06.2020

Konkurs na stanowisko adiunkta (post-doc) w grupie Badania nad Dziedzictem Kultury

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta (post-doc) w grupie Badania nad Dziedzictwem Kultury.

 

Do Konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie o Polskiej Akademii Nauk z dnia 30 kwietnia 2010 roku (Dz. U. 2018 poz. 1475 z póż. zm.), art. 89. Ust 5.

 

Adiunkt, nadzorowany przez kierownika grupy, będzie pracował nad stworzeniem całościowego modelu mechanicznego oryginalnych warstw malarskich w obrazach na płótnie, co będzie niezwykłym innowacyjnym zadaniem w skali globalnej. Warstwy malarskie są złożonymi strukturami zbudowanymi z higroskopijnych materiałów, które na przestrzeni wieków uległy postarzeniu, spękaniu i rozwarstwieniu. Analiza sieci spękań w rzeczywistych obiektach – krakelury – które jest charakterystyczna dla poszczególnych materiałów i struktury dzieł sztuki, będzie drugim kierunkiem badawczym rozwijanym przez adiunkta.

Adiunkt będzie odpowiedzialny za:

  • identyfikacja, ekstrakcja, charakteryzacja i klasyfikacja sieci spękań w rzeczywistych obiektach przy użyciu algorytmów identyfikacji obrazu;
  • opracowanie całościowego mechanicznego modelu 3D warstwy malarskiej, zwłaszcza w obrazach na płótnie, pozwalającego na wyjaśnienie mechanizmu i procesu tworzenia CP w oparciu o modelowanie w programie COMSOL Multiphysics lub ABAQUS dla analizy pola naprężeń/odkształceń;
  • określenie odporności historycznych warstw malarskich z rozwiniętą siecią spękań na wahania wilgotności względnej – także warstw poddanych procesowi konserwacji;
  • składanie wniosków o nowe projekty badawcze.