16.07.2018

Wrześniowa rekrutacja na Międzynarodowe Studia Doktoranckie (MSD) 2018/2019

Rozpoczynamy II rekrutację na studia III stopnia.
Jeśli jesteś absolwentem chemii, fizyki, biologii, inżynierii materiałowej lub nauk pokrewnych, marzysz o prowadzeniu badań naukowych i pracy w świetnie wyposażonych laboratoriach rozpocznij studia doktoranckie w naszym Instytucie.
Egzaminy, pisemny i ustny, odbędą się dniach 24 i 25 września 2018 roku, więcej szczegółów znajdą Państwo w zakładce Warunki i tryb rekrutacji

Termin II rekrutacji
24 września 2018 r. (poniedziałek) godz. 10.00 - egzamin pisemny z chemii fizycznej
25 września 2018 r. (wtorek) - rozmowy kwalifikacyjne

Ostateczny termin dostarczenia kompletu dokumentów dla:
Terminu II – 17 września 2018 (poniedziałek)

TEMATY DOKTORATÓW do realizacji w IKiFP PAN w roku akadem. 2018/2019