03.07.2020

Wyróżnienia publikacji IKiFP PAN - rok 2019

Komisja ds. oceny, nagród i postępowań awansowych Rady Naukowej IKiFP PAN nagrodziła 3 artykuły oryginalne oraz jeden przeglądowy, które zostały opublikowane w roku 2019.

W kategorii publikacji opisujących nowe, oryginalne dokonania badawcze komisja wyróżniła następujące prace:

  • K. Haraźna, K. Walas, P. Urbańska, T. Witko, W. Snoch, A. Siemek, B.Jachimska, M. Krzan, B. D. Napruszewska, M. Witko, S. Bednarz, M. Guzik "Polyhydroxyalkanoate-derived hydrogen-bond donors for the synthesis of new deep eutectic solvents”, Green Chemistry,  2019, 21, 3116-3126 (IF=9.405, MNiSW=200) DOI: 10.1039/C9GC00387H
  • K. Pamin, E. Tabor, S. Górecka, W.W. Kubiak, D. Rutkowska-Żbik, J. Połtowicz, “Three generations of cobalt porphyrins as catalysts in oxidation of cycloalkanes“, ChemSusChem 12 (2019) 684 – 691, (IF= 7.804, MNiSW=140) DOI: 10.1002/cssc.201802198
  • K. Nester, K. Gawęda, W. Plazinski. „A GROMOS Force Field for Furanose-Based Carbohydrates”, J. Chem. Theory Comput. 2019, 15, 2, 1168-1186 (IF=5.313, MNiSW=140) DOI: 10.1021/acs.jctc.8b00838

 

W kategorii publikacji o charakterze przeglądowym komisja wyróżniła:

  • K. Kubiak-Ossowska, B. Jachimska, M. Al Qaraghuli, P. A. Mulheran, “Protein interactions with negatively charged inorganic surfaces”, Current Opinion in Colloid & Interface Science  2019, 41, 104–117 (IF= 6.271, MNiSW=140) DOI: 10.1016/j.cocis.2019.02.001

 

 

Prof. dr hab. Piotr Warszyński,

Przewodniczący Komisji