22.04.2020

Seminarium doktoranckie MSD

odbędzie się w środę 29.04 o godz. 15:00 (na Skypie). Mgr Zuzanna Wojdyła wygłosi dwa referaty:"Mechanizmy i selektywność reakcji katalizowanych przez wybrane dioksygenazy zależne od 2-oksoglutaranu - badania metodami biochemii obliczeniowej" oraz sprawozdanie z Erasmus+"Przeprojektowanie regioselekywności 6β-hydroksylazy hioscyjaminy za pomocą metod obliczeniowych".   Nazwa grupy skypowej seminarium doktoranckiego: "Seminarium MSD"