08.09.2017

Konkurs na stanowisko adiunkta

Konkurs na stanowisko adiunkta w zespole Procesy katalityczne dla czystej energii IKiFP PAN