15.11.2018

Łukasz Bratasz laureatem programu „Polskie Powroty”

Pilotażowy nabór w ramach Polskich Powrotów został rozstrzygnięty. Po kilkuletniej pracy naukowej w Instytucie Ochrony Dziedzictwa Kultury w Uniwersytecie Yale dr hab. Łukasz Bratasz znalazł się na pierwszym miejscu wśród 22 laureatów programu Polskie Powroty koordynowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA).

W pierwszej edycji do NAWA wpłynęło 108 wniosków. Laureat specjalizuje się w stosowaniu metod nauk ścisłych do badań obiektów dziedzictwa kultury, dziedziny interdyscyplinarnej, która odpowiada na pytania z ducha humanistyczne, stawiane przez historyków sztuki czy konserwatorów. Celem projektu jest stworzenie modelu fizycznego warstw malarskich w obrazach oraz wyjaśnienie mechanizmu powstawania w nich spękań, a także lepsze wykorzystanie potencjału nauki o dziedzictwie przez polskie muzea. Dzięki projektowi grupa badań nad dziedzictwem w Instytucie stanie się jeszcze bardziej częścią globalnej sieci badawczej. 14 listopada dr Bratasz wziął udział w konferencji prasowej dotyczącej ogłoszenia wyników programu, w której uczestniczył wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin oraz dyrektor NAWA Łukasz Wojdyga.

 

Linki:

https://www.gov.pl/web/nauka/polskie-powroty-22-naukowcow-z-najlepszych-swiatowych-uczelni-wroci-do-polskiej-nauki