Autoklaw Tuttnauer 5075 ELV - zasady dostępu

Instrument: Autoklaw Tuttnauer 5075 ELV (160 l)

 

Lokalizacja: laboratorium 216 

Wyposażenie:

Objętość: 160 l

Wymiary (średnica x głębokość): 500 x 750 mm

Możliwość sterylizacji szkła, plastiku, płynów, w tym także płynów oddtlenowanych.

 

Osoba kontaktowa:

mgr Ewa Wierus

tel. 12 6395 158

Aparatura dostępna dla przeszkolonego personelu Zakładu Genetyki, ale istnieje możliwość przekazania materiałów do sterylizacji przez osoby tym zainteresowane.