Biokataliza Teoretyczna i Eksperymentalna

Nasze badania skupiają się na enzymach oraz syntetycznych układach naśladujących te biokatalizatory. Wykorzystując metody teoretyczne i eksperymentalne staramy się wyjaśnić molekularne mechanizmy działania badanych układów oraz opracować użyteczne biokatalizatory.