Na skróty

Przypomnienie hasła

AUTOSORB-1 firmy Quantachrome - zasady dostępu

Instrument: CHEMBET 3000 firmy Quantachrome

 

Lokalizacja: laboratorium 230

Pomiary TPR. Określenie właściwości redukcyjnych katalizatorów oraz oddziaływań aktywnej fazy tlenkowej z powierzchnią nośnika.

 

Osoba kontaktowa:

dr inż. Katarzyna Samson

tel. 12 6395 161

Aparatura dostępna do samodzielnych pomiarów po przeszkoleniu użytkownika lub pod nadzorem personelu laboratorium.