CHEMBET 3000 Quantachrome

Urządzenie: CHEMBET 3000 Quantachrome

Lokalizacja: laboratorium 230

Informacje ogólne:

Pomiary TPR.
Określenie właściwości redukcyjnych katalizatorów oraz oddziaływań aktywnej fazy tlenkowej z powierzchnią nośnika.

Osoba kontaktowa: dr inż. Katarzyna Samson tel. +48 12 6395 161

Zasady dostępu: Aparatura dostępna do samodzielnych pomiarów po przeszkoleniu użytkownika lub pod nadzorem personelu laboratorium.