Chromatograf cieczowy FPLC BioRad NGC Quest 10 Plus

Lokalizacja: laboratorium 224

Wyposażenie:

 • pompa systemowa - dwa moduły
 • moduł wysokociśnieniowego miksera gradientu
 • moduł niskociśnieniowego mieszania buforów
 • zawór do podawania próbek
 • pompa do podawania próbek
 • detektor UV-Vis
 • detektor konduktometryczny
 • kolektor frakcji BioFrac
 • dotykowy monitor kontrolny
 • oprogramowanie ChromLab™

Dostępne kolumny:

 • Bio-Scale Mini Nuvia IMAC Ni-Charged
 • DEAE-Sepharose
 • HiLoad 16/600 Superdex 75 pg
 • HiLoad 16/600 Superdex 200 pg
 • HiPrep 16/60 Sephacryl S-200
 • HistTrap HP 5 mL
 • HiTrap 5 mL Desalting
 • Mono Q 4.6/100 PE
 • Phenyl Sepharose
 • Reactive Red 120
 • Superdex200 10/300 GL
 • Streptag
 • Q Sepharose

Osoba kontaktowa:
prof. dr hab. Maciej Szaleniec (tel. 12 6395 101)
mgr inż. Patrycja Wójcik (tel. 12 6395 156)

Zasady dostępu: Aparatura zakupiona do realizacji projektu NCN  2016/21/B/ST4/03798  "Mechanizm regioselektywnego utleniającego odwodornienia 3-ketosteroidów przez dehydrogenazę D1-cholest-4-en-3-onu ze Sterolibacterium denitrificans". (03.2017-02.2021). Po zakończeniu grantu będzie dostępna po przeszkoleniu użytkownika lub pod nadzorem wg. grafiku pracy