Chromatograf UHPLC z detektorem MS/MS

Aparatura: Chromatograf cieczowy UHPLC Agilent 1290 Infinity z detektorem 6460 Triple Quad MS

Lokalizacja: laboratorium 224

Wyposażenie:

 • poczwróna pompa UHPLC
 • degazer
 • autosampler
 • Peltier do autosamplera
 • piec na dwie kolumny z zaworem selekcyjnym
 • detektor MS/MS (potrójny kwadrupol, Agilent 6460)
 • oprogramowanie Masshunter
 • możliwość zdalnego dostępu do pomiaru

Dostępne kolumny:

 

 • C18
 • C8
 • CN
 • C18-amide

 

Osoba kontaktowa: dr Maciej Guzik tel. +48 12 6395 159

Zasady dostępu: Aparatura dostępna w ramach Interdyscyplinarnego Centrum Nauk Fizycznych, Chemicznych i Medycznych (ICNFCM). Pomiar możliwy pod nadzorem personelu Międzyinstytutowe Laboratorium Biotechnologii i Katalizy Enzymatycznej IKFP PAN, zgodnie z grafikiem pracy.