Chromatograf HPLC z detektorem DAD

Aparatura: Chromatograf cieczowy HPLC z detektorem MS firmy Agilent seria 1100

Lokalizacja: laboratorium 226 

Wyposażenie:

 • pompa gradientowa
 • degazer
 • autosampler
 • Peltier do autosamplera
 • piec na dwie kolumny
 • detektor DAD z celą semi-micro
 • detektor MS (pojedynczy kwadrupol, VL Agilent)
 • oprogramowanie Chemstation 10.2
 • możliwość zdalnego dostępu do pomiaru

Dostępne kolumny:

 

 • C18
 • C8
 • CN
 • C18-amide
 • C18 widepore (do białek)
 • Chiracel-OB
 • Chiradex
 • Sączenie molekularne (kolumna Yarra SEC-2000, Phenomenex)

 

Osoba kontaktowa: prof dr hab. Maciej Szaleniec tel. +48 12 6395 101

Zasady dostępu: Aparatura dostępna po przeszkoleniu użytkownika lub pod nadzorem wg. grafiku pracy