Chromatograf gazowy Agilent 6890N z detektorami FID i TCD

Instrument: Chromatograf gazowy Agilent 6890N z detektorami FID i TCD

Lokalizacja: laboratorium 240

Chromatograf wyposażony w detektor FID i TCD oraz kolumny Innowax i HP-5. Aparat wykorzystywany do monitorowania przebiegu katalitycznych reakcji utleniania węglowodorów.

Osoba kontaktowa:  dr inż. Katarzyna Pamin, tel. 12 6395 153

Dostęp po uzgodnieniu z osobą kontaktową.